Optagelse

Som medlem af koret kan optages enhver som efter en optagelsesprøve for dirigenten skønnes at have de nødvendige vokale færdigheder. Nodekendskab er ikke et krav, men en helt klar fordel. Ved prøven lægges vægt på intonation, klang og rytmisk præcision. Optagelsesprøven gennemføres én optagelsessøgende ad gangen. 

 

  • Først og fremmest bliver man hørt i forskellige sangtekniske øvelser med henblik på klarlægning af ambitus osv.
  • Dernæst synges 2 vers af en selvvalgt dansk sang/salme. Første vers akkompagneret, andet vers a cappella. 
  • Herudover vil man få tilsendt en korsats som seconda vista-opgave 2 dage før optagelsesprøven. Man indstuderer én af stemmerne. Dette aftales med dirigenten ud fra hvilken stemmetype man normalt er.
  • Til sidst vil man blive hørt i en lille primavistaopgave.Om at være korist i Nordisk Vokalensemble

Nordisk Vokalensemble øver ca. 1 gang om måneden. Der er mødepligt til vores korprøver.

Op til større begivenheder, såsom konkurrence, kan der indføres ekstra korprøver og stemmeprøver.

Da vi har så relativt få prøver, er det vigtig, at man som korist forbereder sig grundigt inden korprøverne, dvs. at man lærer sin stemme hjemmefra ud fra noder og øvefiler, så vi til korprøverne kan gå mere eller mindre direkte på at forme musikken, arbejde med klang og detaljerne i værkerne.

Øvningen finder som udgangspunkt sted i Skt. Andreas Kirke Randers eller hos dirigenten.

Tidspunktet for korprøverne fastsættes i samarbejde med koristerne, og placeres forventeligt i weekenden - næsten altid lørdag.

 

Udover at synge sammen på højt niveau, nyder vi også at hygge sammen, og der er mange venskaber i koret på kryds og tværs.

 

Kontingentet er 250,- om året.


Kontakt dirigenten, hvis du ønsker at blive optaget i koret.

Se tlf. nummer nederst på siden.